Hartelijk welkom, Dienstmaatje !!!


de fr gb nl es

Wie zijn wij:

Onze vereniging Combat Veteran e.V. bestaat uit actieve en voormalige militairen van de Bundeswehr (Het Duitse leger) die aan een uitzending  hebben deelgenomen.
De kameraadschap die daarbij geleefd wordt, staat bij ons op de voorgrond. We leven deze kameraadschap ook na terugkomst uit het buitenland voort. Trouw aan het motto: „Van veteranen voor veteranen“.
Onze vereniging Combat Veteran e.V. vertegenwoordigt de belangen van alle veteranen van de Duitse Bundeswehr (onafhankelijk welk wapen of welke uitzending men heeft gedaan). Daartoe willen wij een ontmoetingsplaats zijn en de mogelijkheid bieden met gelijkgezinden in contact te komen.
Onze vereniging Combat Veteran e.V. herinnert aan de inzet van de Duitse Bundeswehr, voornamelijk aan de gesneuvelde en gewonde dienstmaten, opdat ze nooit meer worden vergeten.
We wisselen ons uit en houden contact met buitenlandse veteranen. Om deze reden hebben we een Engelse term voor onze vereniging gekozen.

 


Onze projecten:

Geleefde kameraadschap, onderlinge hulp en regionale bijeenkomsten.
Wij informeren in scholen en in de maatschappij en zetten ons op politiek vlak in voor het thema „veteranen“.
Zo eist de vereniging Combat Veteran e.V. een veteranen-concept, een veteranen-bevoegde in de Bundestag, als ook een voorlopige erkenning van de schade die door militaire dienst in het buitenland is ontstaan, opdat gewonde miltairen zich op hun therapie zouden kunnen concentreren.

 

Hulp voor dienstmaten:

De meeste veteranen komen gezond terug van hun uitzending in het buitenland, maar juist gewonde en zwaar getraumatiseerde militairen hebben onze ondersteuning nodig. De vereniging Combat Veteran e.V. krijgt telkens weer dramatische hulpaanvragen die aan leden (die voor een gedeelte loodsen van de Duitse Bundeswehr zijn) worden doorgestuurd. Geleefde kameraadschap is bij onze vereniging geen ijdele belofte, maar geleefde realiteit.


Public Relations:

Onze vereniging Combat Veteran e.V. wil informeren en geinteresseerden verduidelijken waarom de veteranen voor Duitsland in de oorlog trokken.
Zo gaat het bij bezoeken aan scholen niet om propaganda, maar om geloofwaardigheid en informatie uit eerste hand.

 

Word lid:

Bij ons kan iedere veteraan van de Bundeswehr lid worden. Voorwaarde ist het voorleggen van een kopie van het certificaat van de medaille van uitzending. Zó willen wij garanderen, dat enkel echte veteranen in de groep opgenomen worden. Ook politieagenten die hun dienst in het buitenland hebben verricht zijn in de groep hartelijk welkom.Supporters van de vereniging Combat Veteran e.V.

Geinteresseerden, die niet aan de voorwaarden voor een lidmaatschap als veteraan voldoen (die m.a.w. geen dienst bij de Bundeswehr in het buitenland hebben verricht), maar die zich met het doel om veteranen en hun maatschappelijke integratie te ondersteunen kunnen identificeren, kunnen als zogenaamde supporter worden opgenomen in de groep. Veel supporters hebben een nauwe band met soldaten in hun omgeving of zijn zelf soldaat. Supporters van onze vereniging mogen geen vastgelegde wederdienst verwachten. Zij verrichten hun job vanuit de innerlijke overtuiging en geven onze vereniging zó een duwtje in de rug. Bovendien zijn net deze civiele supporters voor onze vereniging een schakel naar de samenleving en leggen zo de basis voor de integratie van veteranen.